VFM elearning 1.02

Vzdělávací kurz „Základní kurz pro denní matky/otce“
Tento Vzdělávací kurz poskytuje formou e-learningu praktické informace o tom, jak odborně pracovat s malou skupinou dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Kurz je zakončen testem o dvaceti otázkách. Pro úspěšné absolvování je třeba dosáhnout 70% úspěšnosti.


Obsah vzdělávacího kurzu:


LEKCE 1: Maslowova pyramida lidských potřeb, přirozené potřeby dítěte, hierarchie jejich uspokojování, zastoupení základních lidských činností (učení, hra, práce, odpočinek) v dětském věku
LEKCE 2: Psycho-motorický a osobnostně-sociální vývoj dítě ve věku od 1 roku do 7 let
LEKCE 3: Výchovné styly, jejich silné stránky a rizika
LEKCE 4: Podpůrné organizace v ČR (poradny, zdravotnictví, sociální péče)
LEKCE 5: Zásobník konkrétních her a rozvíjejících aktivit
LEKCE 6: Rodič, učitel, vychovatel – prevence syndromu vyhoření, vybrané relaxační techniky, metody rychlého obnovení sil


Metodiky vzdělávání:

Vzdělávání je organizováno buď prezenční formou ve skupině, nebo formou distanční. Pro prezenční formu je zvolen formát interaktivního semináře v rozsahu 36 hodin. Na každé hodině je nastíněno jedno z témat (viz obsah výše). Evaluace formou závěrečnéhjo testu. Pro studium distanční formou je navržen tento LMS obsahující materiály využívané v prezenční verzi kurzu.

Cílová skupina:

Vzdělávacích činnosti jsou realizovány pro jednotlivce z cílových skupin Rodiče s dětmi, Potencionální/budoucí rodiče, Rodiče samoživitelé/samoživitelky, Osoby pečující o závislého člena rodiny, Osoby pečující o osobu blízkou (pokud je osobou blízkou, o kterou je pečováno, dítě) a Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

Systémové požadavky elearningu:

Webový browser s rozšířením Adobe Flash Player [ instalace pluginu zde ], rozlišení zobrazovací jednotky min. 1024*768, optimalizováno pro rozlišení 1280*1024+


VFM elearning 1.02, copyright 2013 VFM s.r.o.
Projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.